Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα στοιχεία φασιστοειδών που οργάνωσαν και συμμετείχαν σε επιθέσεις στον Εύοσμο (ΦΩΤΟ)

ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο Πανα­γιώ­της Παντε­λής, μέλος της ΕΝΕΘ (Εθνι­κι­στι­κή Νεο­λαία Θεσ­σα­λο­νί­κης), είναι από τα ηγε­τι­κά μέλη της φασι­στι­κής ομά­δας που δρα μέσα και έξω από τα ΕΠΑΛ Ευόσμου.

O Π. Παντελής

Ο Π. Παντε­λής Συνε­λή­φθη από την αστυ­νο­μία για άλλη υπό­θε­ση και ανα­γνω­ρί­στη­κε ότι συμ­με­τεί­χε στην επί­θε­ση της Τρί­της έξω από το ΕΠΑΛ Εύοσμου.

 

Ο Αλ. Σουλμανι

Ο Αλγκερς Σουλ­μα­νι έπαι­ξε πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στην οργά­νω­ση και εκτέ­λε­ση της επί­θε­σης σε μαθη­τές και γονείς έξω από το 2ο ΕΠΑΛ Εύοσμου.

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο