Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Βασιλικό

Με ένα δυνα­τό χει­ρο­κρό­τη­μα, απο­χαι­ρέ­τη­σαν τον Βασί­λη Βασι­λι­κό, η οικο­γέ­νειά του, συγ­γε­νείς, φίλοι, αλλά και θαυ­μα­στές του έργου του στο Πρώ­το Νεκρο­τα­φείο Αθη­νών, όπου τελέ­στη­κε η κηδεία του εμβλη­μα­τι­κού και πολυ­βρα­βευ­μέ­νου Έλλη­να συγ­γρα­φέα, που σημά­δε­ψε την ιστο­ρία των γραμ­μά­των του δεύ­τε­ρου μισού του 20ού αιώνα.

Στην κηδεία παρέ­στη­σαν εκπρό­σω­ποι των γραμ­μά­των και των τεχνών και του πολι­τι­κού κόσμου.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο