Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας στη σκιά του κορονοϊού

grafima telikos

Πηγή: ΑΠΕ / Το γρά­φη­μα απο­τυ­πώ­νει στοι­χεία από τα 88 χρό­νια Ιστο­ρί­ας του θεσμού και στα­τι­στι­κά για τους δύο φινα­λίστ / ΑΠΕ — ΜΠΕ / Δημο­σιο­γρα­φι­κή επι­μέ­λεια: Αντ. Βαζογιάννης

Όλα τα βλέμ­μα­τα θα είναι στραμ­μέ­να την Κυρια­κή, στο ΟΑΚΑ. Στις 21:00 θα ξεκι­νή­σει ο τελι­κός του Κυπέλ­λου Ελλά­δας ανά­με­σα στην ΑΕΚ και τον Ολυ­μπια­κό, ο οποί­ος θα διε­ξα­χθεί χωρίς φιλά­θλους. Η ΑΕΚ θα αγω­νι­στεί για πέμ­πτη συνε­χό­με­νη χρο­νιά στον τελι­κό. Την τελευ­ταία φορά που ανα­με­τρή­θη­κε σε τελι­κό με τον Ολυ­μπια­κό, το 2016, επι­κρά­τη­σε με 2–1. Ο Ολυ­μπια­κός, μετά την κατά­κτη­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος, θέλει να κάνει το νταμπλ. Οι δύο φινα­λίστ θα ανα­με­τρη­θούν σε τελι­κό για όγδοη φορά. Τις προη­γού­με­νες 7 φορές η ΑΕΚ πανη­γύ­ρι­σε 4 κατα­κτή­σεις και ο Ολυ­μπια­κός 3.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο