Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τεμαχισμένα βρέθηκαν δύο γατάκια στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης

Με ένα απο­τρό­παιο θέα­μα βρέ­θη­καν αντι­μέ­τω­ποι κάτοι­κοι στο Φίλυ­ρο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Κοντά στα δοχεία που χρη­σι­μο­ποιού­νται για την σίτι­ση των αδέ­σπο­των ζώων βρέ­θη­καν νεκρά και μάλι­στα τεμα­χι­σμέ­να με αιχ­μη­ρό αντι­κεί­με­νο δύο γατάκια.

Μήνυ­ση για το περι­στα­τι­κό κατέ­θε­σαν δύο γυναί­κες στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Πυλαί­ας Χορ­τιά­τη, το οποίο διε­νερ­γεί και την προανάκριση.

 

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο