Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#τεμπη_εγκλημα: Γιγαντοπανό του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο ΑΠΘ με σύνθημα «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί»

Γιγα­ντο­πα­νό στην Πολυ­τε­χνι­κή Σχο­λή του ΑΠΘ, με ανα­φο­ρά στην τρα­γω­δία των Τεμπών, ανάρ­τη­σαν οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο πανε­πι­στή­μιο, που γρά­φει «Τώρα η οργή να γίνει ανα­τρο­πή, το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχαστεί».

Οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στο ΑΠΘ, καλούν στις Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις που πραγ­μα­το­ποιούν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, αλλά και στα συλ­λα­λη­τή­ρια της Τετάρ­της 8 Μάρ­τη στις 12 μ. και στις 7 μ.μ. στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου. #τεμπη_εγκλημα #τεμπη_τραγωδια

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο