Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Τεμπη_εγκλημα: Χιλιάδες λαού στο Σύνταγμα — «Προδιαγεγραμμένο έγκλημα και οι ένοχοι γνωστοί, ποτάμι να τους πνίξει να γίνει η οργή»

«Προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα και οι ένο­χοι γνω­στοί, ποτά­μι να τους πνί­ξει να γίνει η οργή» δια­τρα­νώ­νουν Σωμα­τεία, φορείς, εργα­ζό­με­νοι και νεολαία.

Ξεκα­θα­ρί­ζουν πως το πολύ­νε­κρο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα που κόστι­σε τη ζωή σε δεκά­δες ανθρώ­πους, στην πλειο­ψη­φία τους νέα παι­διά, δεν πρό­κει­ται να ξεχα­στεί, οι ευθύ­νες και οι ένο­χοι για την κατά­στα­ση των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μετα­φο­ρών δεν θα επι­τρέ­ψουν να συγκαλυφθούν.

Φωτό: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο