Τζον Γκίλγουντ: Ο σερ της υποκριτικής

Ο σερ Άρθουρ Τζον Γκίλ­γουντ υπήρ­ξε ένας από τους κορυ­φαί­ους εκπρο­σώ­πους της μεγά­λης υπο­κρι­τι­κής βρε­τα­νι­κής σχο­λής, μαζί με τους θρυ­λι­κούς Λόρενς Ολι­βιέ και Άλεκ Γκί­νες. Μίας σχο­λής, που ακό­μη και σήμε­ρα, μετά τη δια­σπο­ρά του ταλέ­ντου και της τεχνι­κής της σε όλες τις ηπεί­ρους, παρα­μέ­νει κορυ­φαία και συνε­χί­ζει να βγά­ζει δια­λε­χτούς ηθο­ποιούς, που ξεχω­ρί­ζουν για … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Τζον Γκίλ­γουντ: Ο σερ της υπο­κρι­τι­κής.