Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζον Λένον: 5 αξέχαστα τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη

Ο Τζον Λένον, (9/10/1940 — 8/12/1980), υπήρ­ξε ένας απ’ τους πιο εμβλη­μα­τι­κούς τρα­γου­δι­στές του 20ου αιώ­να, ιδρυ­τι­κό μέλος των Beatles αλλά και με αξιό­λο­γη σόλο καριέ­ρα. Ο κατά­λο­γος των τρα­γου­διών του που αγα­πή­θη­καν σε όλον τον κόσμο είναι μακρύς.

Δια­λέ­ξα­με και παρου­σιά­ζου­με πέντε από τα καλύ­τε­ρα τρα­γού­δια που έγρα­ψε και τρα­γού­δι­σε ποτέ ο σπου­δαί­ος Άγγλος καλλιτέχνης.

1. GIVE PEACE A CHANCE (1969)

2. WORKING CLASS HERO (1970)

3. IMAGINE (1971)

4. HAPPY X‑MAS (WAR IS OVER) (1970)

5. OH MY LOVE (1971)

Τζον Λένον: 40 χρό­νια από την δολο­φο­νία του εμβλη­μα­τι­κού «σκα­θα­ριού»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο