Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζορτζ Μπεστ: Η ημέρα που πέθανε το «πέμπτο σκαθάρι»

Δεκα­τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από το θάνα­το του Τζορτζ Μπεστ. Μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, στις 25 Νοεμ­βρί­ου 2005, πεθαί­νει στα 59 του χρό­νια, το «πέμ­πτο σκα­θά­ρι», ως συνέ­πεια της μεγά­λης ζημιάς που είχε υπο­στεί από το αλκοόλ.

Ο Βορειοϊρ­λαν­δός (γεν­νη­μέ­νος στις 22 Μαί­ου 1945) ήταν ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ποδο­σφαι­ρι­στές όλων των επο­χών: οι άνθρω­ποι της Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ, τον ανα­κά­λυ­ψαν όταν ήταν 15 ετών και τον έφε­ραν από το Μπέλ­φαστ (γενέ­τει­ρα πόλη του) στην Αγγλία, κάνο­ντας ντε­μπού­το στα 17 του, κερ­δί­ζο­ντας πρω­τα­θλή­μα­τα και κύπελλα.

«Νομί­ζω ότι βρή­κα μια ιδιο­φυ­ΐα», έγρα­ψε ο ανι­χνευ­τής ταλέ­ντων της Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ, Μπομπ Μπί­σοπ στον Ματ Μάσμπι την ημέ­ρα της… ανα­κά­λυ­ψής του.

Ήταν το 1961 και από εκεί­νη την ημέ­ρα μέχρι το 1974, ο Μπεστ δεν έβγα­λε την φανέ­λα της Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ, κερ­δί­ζο­ντας μαζί της, μετα­ξύ άλλων ένα Κύπελ­λο πρω­τα­θλη­τριών και μία «χρυ­σή μπά­λα» το 1968.

Περισ­σό­τε­ρα στο άρθρο που ακολουθεί

BEST

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο