Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζόκερ (Κλήρωση 2103) σήμερα Κυριακή 8/3/2020

ΤΖΟΚΕΡ  (Κλή­ρω­ση 2103) Κυρια­κή 8/3/2020: Στην προη­γού­με­νη κλή­ρω­ση Κλή­ρω­ση Τζό­κερ είχα­με τζακ ποτ  οπό­τε σήμε­ρα τους τυχε­ρούς της 1ης κατη­γο­ρί­ας τους περι­μέ­νει ποσό του­λά­χι­στον 1. 800.000 ευρώ.

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθ­μούς στο atexnos.gr

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο