Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζόκερ (Κλήρωση 2104) Πέμπτη 12/3/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

ΤΖΟΚΕΡ  (Κλή­ρω­ση 2104) Πέμ­πτη 12/3/2020: €2.500.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή  Κλή­ρω­ση Τζό­κερ (ΠΕΜΠΤΗ 12/3/2020) μετά το τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά τη δια­λο­γή της 2103ης κλήρωσης.

Οι τυχε­ροί αριθ­μοί 

24 34 12 3 45

και αριθ­μός τζό­κερ: 20

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο