Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζόκερ (Κλήρωση 2126) Κυριακή 10/5/2020: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

ΤΖΟΚΕΡ  (Κλή­ρω­ση 2126) Κυρια­κή 11/5/2020: 4.200.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή Κλή­ρω­ση Τζό­κερ (ΚΥΡΙΑΚΗ 11/5/2020) μετά το  τζακ ποτ  που σημειώ­θη­κε κατά τη  δια­λο­γή της 2125ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο