Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τηλεδιοίκηση Λάρισας: Ο υφυπουργός Μεταφορών της ΝΔ πιάνεται ψευδόμενος σε ζωντανή μετάδοση (VIDEO)

Ο υφυ­πουρ­γός Μετα­φο­ρών Μιχά­λης Παπα­δό­που­λος πιά­νε­ται ψευ­δό­με­νος σε ζωντα­νή μετά­δο­ση, στην προ­σπά­θειά του να στή­σει επι­κοι­νω­νια­κό σόου με τη δήθεν λει­τουρ­γία της τηλε­διοί­κη­σης στη Λάρι­σα. Ενώ ο ίδιος ισχυ­ρί­ζε­ται ότι λει­τουρ­γεί η τηλε­διοί­κη­ση, ο σταθ­μάρ­χης που βρί­σκε­ται δίπλα του τον δια­ψεύ­δει, λέγο­ντας ότι πρό­κει­ται για… «τοπι­κό χειρισμό».

Αυτοί είναι!

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο