Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την ανάγκη φιλότιμο έκανε το Star και «βάπτισε» το ξέπλυμα «ατυχή τίτλο»!

Την ανά­γκη φιλό­τι­μο έκα­νε το Star (από την κατα­κραυ­γή) και επι­χεί­ρη­σε «.…να εξη­γή­σου­με ότι ένας ατυ­χής τίτλος στο χθε­σι­νό ρεπορ­τάζ για τον κύριο Λιγνά­δη, δεν κρύ­βει καμιά συγκά­λυ­ψη υπο­θέ­σε­ων, οφεί­λε­ται σε ανθρώ­πι­νο λάθος και εκφρά­ζου­με συγνώμη»!

Προς #star_xeftiles: Η ντρο­πή δεν είναι δου­λειά – Ο βια­σμός είναι ειδε­χθές έγκλημα

Δεν πέρα­σε η προ­σπά­θεια ξεπλύ­μα­τος του εκλε­κτού του πρω­θυ­πουρ­γού και της ιδιο­κτή­τριας οικο­γέ­νειας «γνω­στού σκη­νο­θέ­τη» (σ.σ. Δημή­τρη Λιγνά­δη) και με βαριά καρ­διά ψέλ­λι­σαν συγνώ­μη για τον «ατυ­χή τίτλο».

Δεν πεί­θει η προ­σπά­θειά τους να κρυ­φτούν πίσω από το δάκτυ­λό τους.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο