Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Την Πέμπτη στο νεκροταφείο Πετρούπολης η κηδεία του δημοσιογράφου Φώτη Κοντόπουλου

Την Πέμ­πτη, στις 3 μ.μ., στο νεκρο­τα­φείο της Πετρού­πο­λης θα γίνει η κηδεία του δημο­σιο­γρά­φου του «Ριζο­σπά­στη» Φώτη Κοντό­που­λου, που έφυ­γε πρό­ω­ρα από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, χτυ­πη­μέ­νος από τον καρκίνο.

Γεν­νη­μέ­νος στην Αθή­να τον Ιού­λη του 1975, ο Φώτης οργα­νώ­θη­κε στην ΚΝΕ ως μαθη­τής. Τελειώ­νο­ντας μια ιδιω­τι­κή σχο­λή δημο­σιο­γρα­φί­ας, έκα­νε τα πρώ­τα του βήμα­τα ως συντά­κτης στον «Ριζο­σπά­στη».

Εκεί παρέ­μει­νε μέχρι το τέλος της σύντο­μης ζωής του, έχο­ντας προ­σφέ­ρει για 28 χρό­νια στην εφη­με­ρί­δα, σε όποιο τμή­μα ή ρεπορ­τάζ χρε­ώ­θη­κε να δουλέψει.

Τα τελευ­ταία χρό­νια κάλυ­πτε για την εφη­με­ρί­δα τα θέμα­τα της Οικο­νο­μί­ας και παράλ­λη­λα παρα­κο­λου­θού­σε τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση των βιο­πα­λαι­στών ΕΒΕ.

Στη μνή­μη του, η ΚΟΒ «Ριζο­σπά­στη» προ­σφέ­ρει στο Κόμ­μα 500 ευρώ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο