Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Της Ανάστασης κοντοζυγώνει ο δρόμος

Η άνο­μη Ιερου­σα­λήμ είναι σταυ­ρούς σπαρμένη
Κάθε στιγ­μή ένας μάρ­τυ­ρας το Γολ­γο­θά ανεβαίνει,
μα όσο πλη­θαί­νουν οι φρι­κτοί του μαρ­τυ­ρί­ου σταυροί
τόσο μαθαί­νουν την πικρήν αλή­θεια και οι φρουροί,
και τόσο της Ανά­στα­σης κοντο­ζυ­γώ­νει ο δρόμος
                                                 Αγά­πη — Ειρή­νη, Φώτης Αγγουλές
Η συντα­κτι­κή ομά­δα του Ατέ­χνως σας εύχε­ται καλό Πάσχα. Καλά να περάσετε
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο