Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι γράφουν οι εφημερίδες — Τρίτη 30/10

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Εδώ τον γάζω­σαν. Απο­κά­λυ­ψη! Φώτο-ντο­κου­μέ­ντο από το σημείο όπου δολο­φο­νή­θη­κε ο Κάτσιφας ”

ΕΘΝΟΣ: ” Δάνεια εξπρές έως 25.000 ευρώ για μικρομεσαίους ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ” 3 προ­κη­ρύ­ξεις για 878 μόνι­μους μέσα στον Νοέμβριο ”

ΕΣΤΙΑ: ” Οι εξο­πλι­σμοί Γιάν­νου-Ακη διό­γκω­σαν το έλλειμ­μα του 2009 ”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ” Κυρία Κωστο­πού­λου δεσμεύ­ο­μαι. Ο πρω­θυ­πουρ­γός συντάσ­σε­ται με την έκκλη­ση της για διε­ξο­δι­κή διε­ρεύ­νη­ση της τρα­γι­κής υπόθεσης”

ΤΑ ΝΕΑ: ” Τον έσερ­ναν αιμόφυρτο.Συγκλονιστικές μαρ­τυ­ρί­ες στα “ΝΕΑ” για τον θάνα­το του 35χρονου ομο­γε­νούς στο Αργυρόκαστρο ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ” Κατα­σχέ­σεις με υπερ­βο­λές και αδικίες ”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ” “Μονά-ζυγά” χαμέ­νος ο λαός στο παζά­ρι για μέτρα και “αντί­με­τρα” ”

Η ΑΥΓΗ: ” Πρό­σκλη­ση Τσί­πρα για τη συνταγ­μα­τι­κή αναθεώρηση ”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ” Σκλη­ρό μπρα ντε φερ Βρυ­ξελ­λών με Ρώμη ”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο