Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι πιο σύνηθες;

Ανά­με­σα στους Ισραη­λι­νούς ομή­ρους που απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες ήταν και ένα 9χρονο κορί­τσι από το κιμπούτς Μπέ­ρι. Το «περί­ερ­γο»; Ο πατέ­ρας της έβγαι­νε τις πρώ­τες μέρες μετά τις 7/10 στο CNN και έλε­γε ότι ο θάνα­τός της ήταν «ευλο­γία», για­τί «καλύ­τε­ρα νεκρή παρά όμη­ρος της Χαμάς»! Θα πει κανείς, τι πιο σύνη­θες για τον μηχα­νι­σμό των fake news που επι­στρα­τεύ­τη­κε από την πρώ­τη στιγμή;

Από τα «40 απο­κε­φα­λι­σμέ­να μωρά» μέχρι τα νεκρά παι­διά που απο­δει­κνύ­ε­ται ότι ζουν, «ένα τσι­γά­ρο δρό­μος» για την ισραη­λι­νή προ­πα­γάν­δα και όλα τα ΜΜΕ στη χώρα μας, που την ανα­πα­ρά­γουν εν πλή­ρη μονο­φω­νία, με σκο­πό να ξεπλύ­νουν την κατο­χή και να δικαιο­λο­γή­σουν το νέο έγκλη­μα του ισραη­λι­νού κρά­τους, με πάνω από 5.000 νεκρά παι­διά στη Γάζα μέσα σε 50 μέρες πολέμου.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο