Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Τι προκύπτει από τη (λογοκριμένη) σύμβαση ΕΕ – AstraZeneca που δόθηκε στη δημοσιότητα

Η δημοσιοποίηση τμημάτων του συμβολαίου της «AstraZeneca» με την Κομισιόν είναι το τελευταίο επεισόδιο στην άγρια κόντρα της ΕΕ και της βρετανοσουηδικής φαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca η οποία συμφώνησε να δώσει στη δημοσιότητα το συμβόλαιο που υπέγραψε με την Κομισιόν στις 27 Αυγούστου, «με την παράλειψη ορισμένων τμημάτων του».

Δε γίναμε όμως σοφότεροι αφού η σύμβαση δόθηκε στη δημοσιότητα με σβησμένα όλα τα σημαντικότερα σημεία όπως τις τιμές, το κόστος παρασκευής, τη χρηματοδότηση καθώς και τις ημερομηνίες παράδοσης των εμβολίων.

Και ενώ τα σβησμένα στοιχεία είναι περισσότερα από τα δημοσιοποιημένα, η Επιτροπή «χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια»!

Υπάρχουν σημεία που χωρούν διπλής (τουλάχιστον) ερμηνείας, αφού για παράδειγμα το συμβόλαιο αναφέρεται πολλές φορές σε «βέλτιστες δικαιολογημένες και λογικές προσπάθειες» («best reasonable efforts») και όχι σε απόλυτη δέσμευση.

Στη δεύτερη σελίδα του συμβολαίου αναγράφεται ότι «η “AstraZeneca” έχει δεσμευτεί να καταβάλει τις Καλύτερες Λογικές Προσπάθειες (Best Reasonable Efforts) για να παρασκευάσει 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου», ενώ στην 40ή σελίδα του συμβολαίου υπάρχει πίνακας με ημερομηνίες στις οποίες η φαρμακοβιομηχανία θα παραδώσει συγκεκριμένες ποσότητες εμβολίων. Όμως τόσο οι ημερομηνίες, όσο και οι ποσότητες που θα πρέπει να παραδοθούν είναι σβησμένες! Επίσης είναι σβησμένες και οι τιμές πώλησης των εμβολίων, όπως επίσης και το κόστος έρευνας και παραγωγής…

pinakas sumvasis astrazenca

Ο πίνακας στο συμβόλαιο με τις ημερομηνίες και τις ποσότητες που δεσμεύεται να παραδώσει η «AstraZeneca με κρυμμένα τα στοιχεία

Σημείωνεται στη σύμβαση, μεταξύ άλλων, ότι στα τέσσερα εργοστάσια της εταιρείας εντός Ε.Ε., από όπου οφείλει η εταιρεία οφείλει να τροφοδοτεί την Ευρώπη, περιλαμβάνονται και τα δύο βρετανικά εργοστάσια. Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι η AstraZeneca μπορεί να παρασκευάζει το εμβόλιο και σε εγκαταστάσεις εκτός Ευρώπης, αν χρειαστεί, προκειμένου να επιταχύνει την προμήθεια στην Ευρώπη. Ως προϋπόθεση ορίζεται ότι η AstraZeneca θα γνωστοποιήσει στην Επιτροπή εκ των προτέρων με γραπτή ειδοποίηση για τη χρήση εγκαταστάσεων παραγωγής εκτός Ε.Ε. «Εάν η AstraZeneca δεν βρίσκεται σε θέση να εκπληρώσει τον στόχο να κατασκευάσει τις αρχικές δόσεις της Ευρώπης ή / και τις προαιρετικές δόσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας στην Ε.Ε., η Επιτροπή ή τα συμμετέχοντα κράτη – μέλη μπορούν να παρουσιάσουν στην AstraZeneca οργανισμούς εντός της Ε.Ε. ικανούς να παράγουν τις δόσεις εμβολίων, και η AstraZeneca θα πρέπει να κάνει τις καλύτερες προσπάθειες για να συνάψει συμβάσεις προκειμένου να αυξήσει τη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα εντός της Ε.Ε.».

Τονίζεται ότι έχει ευθύνη η εταιρεία να ενημερώνει εγκαίρως για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις. Στη σύμβαση σημειώνεται επίσης ότι η AstraZeneca πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως την Ε.Ε. και τα κράτη – μέλη, σε εύλογο χρονικό διάστημα προτού αναμένει ότι θα είναι διαθέσιμες οι δόσεις. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση του συνολικού αριθμού δόσεων που αναμένεται να είναι διαθέσιμες για παράδοση, καθώς και τις αναμενόμενες ημερομηνίες κατά τις οποίες αυτές οι δόσεις θα είναι διαθέσιμες για αποστολή στους κόμβους διανομής που ορίζονται από τα συμμετέχοντα κράτη – μέλη.

«Η ΑstraZeneca θα πρέπει να ειδοποιεί τα κράτη – μέλη τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες προτού οι δόσεις είναι έτοιμες προς παράδοση. Σε περίπτωση που κάποιο κράτος – μέλος δεν παράσχει την απαιτούμενη έγκριση για την παράδοση στο προβλεπόμενο σημείο, τότε καθίσταται αυτό υπεύθυνο για το σύνολο του κόστους αποθήκευσης των εν λόγω δόσεων», τονίζεται επιπλέον.

Σκέψεις γυναικών, της Μαρίας Παπαϊωαννίδου