Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τοπικές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος

Στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, το Αιγαίο και από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα νοτιο­δυ­τι­κά προ­βλέ­πο­νται τοπι­κές βρο­χές. Καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στα Δωδε­κά­νη­σα και από το βρά­δυ στα νοτιο­δυ­τι­κά θαλάσ­σια παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα. Στην υπό­λοι­πη χώρα λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξημένες.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα δυτι­κά και τα Δωδε­κά­νη­σα ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ και στις υπό­λοι­πες περιο­χές από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και πρό­σκαι­ρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δε θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή. Θα φτά­σει στα δυτι­κά και στα νησιά του Αιγαί­ου τους 16 με 18 βαθ­μούς και στην υπό­λοι­πη χώρα τους 12 με 15 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και χιό­νια στα ορει­νά τις πρω­ι­νές ώρες. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία από τα ανα­το­λι­κά θα αυξη­θούν και θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και στα ανα­το­λι­κά θαλάσ­σια παρα­θα­λάσ­σια τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία θα είναι 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στο Ιόνιο και βαθ­μιαία στην Πελο­πόν­νη­σο. Τις βρα­δι­νές ώρες τα φαι­νό­με­να θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια τμήματα.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ με βαθ­μιαία ενί­σχυ­ση από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου θα είναι 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές στα βόρεια.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και πρό­σκαι­ρα τις πρω­ι­νές ώρες στα ανα­το­λι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βροχές.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 μπο­φόρ, που τη νύχτα θα στρα­φούν σε ανα­το­λι­κών διευθύνσεων.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και στα Δωδε­κά­νη­σα σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Ανε­μοι: Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ και στα Δωδε­κά­νη­σα θα είναι ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξασθένηση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα κεντρι­κά και βόρεια.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και πρό­σκαι­ρα τις πρω­ι­νές ώρες τοπι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 14 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά και βόρεια.

Ανε­μοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και τις βρα­δι­νές ώρες θα σημειω­θούν τοπι­κές βροχές.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 12 βαθ­μούς Κελσίου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο