Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουλάχιστον 106 μετανάστες, ανάμεσά τους 20 παιδιά, εντοπίστηκαν σε περιοχή της Κω

Εκα­τόν έξι μετα­νά­στες, ανά­με­σά τους 20 παι­διά, εντο­πί­στη­καν από το Λιμε­νι­κό Σώμα, καλά στην υγεία τους, σε βρα­χώ­δη περιο­χή βορειο­δυ­τι­κά της Κω και μετα­φέρ­θη­καν στο Κέντρο Ταυ­το­ποί­η­σης της Κω.

Στη ακτή όπου εντο­πί­στη­καν οι μετα­νά­στες βρέ­θη­κε ημι­βυ­θι­σμέ­νο ιστιο­φό­ρο σκάφος.

Το λιμε­νι­κό σώμα πραγ­μα­το­ποί­η­σε έρευ­νες με σκά­φη στη θαλάσ­σια περιο­χή για τον εντο­πι­σμό τυχόν αγνοουμένων.

Κατά δήλω­ση των ίδων των επι­βαι­νό­ντων στο Λιμε­νι­κό Σώμα, δεν αγνο­εί­ται κανέ­νας από τους επι­βαί­νο­ντες στο ιστιοφόρο.

Πέρα από τα παι­διά, στο σκά­φος επέ­βαι­ναν 72 άνδρες και 14 γυναίκες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

(Φωτο Αρχεί­ου)

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο