Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Έκανε δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Δοκι­μή ενός τουρ­κι­κής κατα­σκευ­ής βαλ­λι­στι­κού πυραύ­λου μικρού βελη­νε­κούς πάνω από τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα το πρωί η Τουρ­κία, ανέ­φε­ραν στο Bloomberg δύο άτο­μα με γνώ­ση του θέματος.

Μια κινη­τή πλατ­φόρ­μα χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για να εκτο­ξευ­θεί ο πύραυ­λος από ένα αερο­δρό­μιο κοντά στην πόλη-λιμά­νι Ριζού­ντα γύρω στις 7 το πρωί, ανέ­φε­ραν οι πηγής, που ζήτη­σαν να μην κατονομαστούν.

Το βλή­μα πέτα­ξε 561 χιλιό­με­τρα πριν πέσει στα ανοι­κτά των ακτών του λιμα­νιού της Σινώπης.

Το μυστι­κό πυραυ­λι­κό πρό­τζεκτ που φέρει το όνο­μα Tayfun βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη εδώ και αρκε­τά χρό­νια, σημεί­ω­σαν οι ίδιες πηγές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο