Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Ανέβαλε επ’ αόριστον προγραμματισμένη συνάντηση με τη Σουηδία και τη Φινλανδία για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ

Η Τουρ­κία ανέ­βα­λε επ’ αόρι­στον μια συνά­ντη­ση που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις αρχές Φεβρουα­ρί­ου με τη Σου­η­δία και τη Φιν­λαν­δία σχε­τι­κά με τη δια­δι­κα­σία έντα­ξης των δύο σκαν­δι­να­βι­κών χωρών στο ΝΑΤΟ, μετέ­δω­σαν σήμε­ρα τουρ­κι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, επι­κα­λού­με­να διπλω­μα­τι­κές πηγές.

Η υπο­ψη­φιό­τη­τα της Σου­η­δί­ας ‑που μπλο­κά­ρε­ται από τον Μάιο από την Άγκυ­ρα- έχει βρε­θεί σε αδιέ­ξο­δο έπει­τα από αντι­τουρ­κι­κές δια­δη­λώ­σεις στη Στοκ­χόλ­μη, σε μία από τις οποί­ες κάη­κε ένα αντί­τυ­πο του Κορανίου.

Χθες ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε ότι η Σου­η­δία δεν μπο­ρεί πλέ­ον να υπο­λο­γί­ζει στην «υπο­στή­ρι­ξη» της Τουρκίας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο