Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Απαγορεύουν τις μετακινήσεις στους οπαδούς της Φενερμπαχτσέ μετά τα αντικυβερνητικά συνθήματα!

Οι τουρ­κι­κές αρχές ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι επέ­βα­λαν απα­γό­ρευ­ση μετα­κί­νη­σης των φιλά­θλων της ποδο­σφαι­ρι­κής ομά­δας της Φενερ­μπα­χτσέ, μετά τα αντι­κυ­βερ­νη­τι­κά συν­θή­μα­τα που ακού­στη­καν από τους οπα­δούς της σε αγώ­να του Σαββάτου.

Η Επι­τρο­πή Ασφα­λεί­ας της επαρ­χί­ας Καϊ­σε­ρί (Και­σά­ρεια) ανα­κοί­νω­σε, χωρίς να κάνει ανα­φο­ρά στα αντι­κυ­βερ­νη­τι­κά συν­θή­μα­τα, ότι κανέ­νας φίλα­θλος της Φενερ­μπα­χτσέ δεν μπο­ρεί να παρευ­ρε­θεί στο γήπε­δο στον προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο αγώ­να για το ερχό­με­νο Σάβ­βα­το ενα­ντί­ον της τοπι­κής ομά­δας Καϊ­σε­ρί­σπορ, στο πλαί­σιο της 24ης αγω­νι­στι­κής του τουρ­κι­κού πρωταθλήματος.

Ο σύλ­λο­γος της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, 2ος στη βαθ­μο­λο­γία του τουρ­κι­κού πρω­τα­θλή­μα­τος, πίσω από τη Γαλα­τα­σα­ράι, κατήγ­γει­λε με ανα­κοί­νω­σή του ως «απα­ρά­δε­κτη» την από­φα­ση, καλώ­ντας τις αρχές να την αναθεωρήσουν.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο