Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Συνελήφθη δημοσιογράφος για… εξύβριση του Τ. Ερντογάν

Η δημο­σιο­γρά­φος Σεντέφ Καμπάς συνε­λή­φθη και ετέ­θη σε προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση σήμε­ρα για «εξύ­βρι­ση του προ­έ­δρου», αφού είπε από τηλε­ο­ρά­σε­ως μία παροι­μία, η οποία ερμη­νεύ­θη­κε ότι αφο­ρού­σε τον πρό­ε­δρο Ταγίπ Ερντο­γάν, ανα­κοί­νω­σε ο δικη­γό­ρος της δημοσιογράφου.

«Υπάρ­χει μια πολύ γνω­στή παροι­μία που λέει ότι η εστεμ­μέ­νη κεφα­λή γίνε­ται σοφό­τε­ρη. Αλλά βλέ­που­με ότι αυτό δεν είναι αλή­θεια. Το βόδι μπαί­νο­ντας στο παλά­τι δεν γίνε­ται βασι­λιάς , αλλά το παλά­τι γίνε­ται στά­βλος», δήλω­σε live η πολύ γνω­στή στην Τουρ­κία δημο­σιο­γρά­φος στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Tele1.

Η Σεντέφ Καμπάς δημο­σί­ευ­σε παράλ­λη­λα την κιρ­κα­σια­νή παροι­μία στον λογα­ρια­σμό της στο Twitter, όπου έχει 900.000 ακολούθους.

Η δημο­σιο­γρά­φος συνε­λή­φθη την νύκτα στο σπί­τι της στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, ανα­κρί­θη­κε και ετέ­θη σε προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση, δήλω­σε σήμε­ρα ο δικη­γό­ρος της Ουγκούρ Ποϊράζ.

«Η σύλ­λη­ψη της Σεντέφ Καμπάς για “εξύ­βρι­ση του προ­έ­δρου» απο­τε­λεί σοβα­ρή παρα­βί­α­ση του δικαιώ­μα­τος της έκφρα­σης», σχο­λί­α­σε το Συν­δι­κά­το των Δημο­σιο­γρά­φων της Τουρ­κί­ας (TGS).

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο