Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία — Anadolu: Σαφές προβάδισμα στον Ερντογάν δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Με μεγά­λο προ­βά­δι­σμα προη­γεί­ται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν του Κεμάλ Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου, σύμ­φω­να με τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών στην Τουρκία .

Όπως ανα­φέ­ρει το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο «Anadolu», με κατα­με­τρη­μέ­νο το 50,67% των ψήφων, ο Ρ.Τ. Ερντο­γάν λαμ­βά­νει το 56,36%, ενώ ο Κ. Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου συγκε­ντρώ­νει το 43,64%. Σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις, η συμ­με­το­χή ανα­μέ­νε­ται να ξεπε­ρά­σει το 80%.

Θυμί­ζου­με ότι στον πρώ­το γύρο η συμ­με­το­χή έφτα­σε στο 88,84%, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν είχε λάβει 49,52% και ο Κεμάλ Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου είχε συγκε­ντρώ­σει το 44,88%.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο