Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ αποχαιρετά τον σπουδαίο Μίμη Παπαϊωάννου

Ανα­κοί­νω­ση για τον θάνα­το του Μίμη Παπαϊ­ω­άν­νου εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, το οποίο σημειώνει: 

«Με μεγά­λη θλί­ψη απο­χαι­ρε­τά­με τον Μίμη Παπαϊ­ω­άν­νου, το προ­σφυ­γό­που­λο από τη Νέα Νικο­μή­δεια Ημα­θί­ας που κατέ­κτη­σε τα ελλη­νι­κά γήπε­δα με την αγα­πη­μέ­νη του ομά­δα την ΑΕΚ. Ήταν ο κορυ­φαί­ος ποδο­σφαι­ρι­στής και πρώ­τος σκό­ρερ στην ιστο­ρία της ομά­δας την οποία υπη­ρέ­τη­σε μέχρι το 1979, κατα­κτώ­ντας 5 πρω­τα­θλή­μα­τα και 3 κύπελ­λα. Στην Εθνι­κή Ελλά­δας αγω­νί­στη­κε 61 φορές πετυ­χαί­νο­ντας 21 γκολ.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ριά στην οικο­γέ­νεια, τους φίλους και την ομά­δα του».

Πέθα­νε ο Μίμης Παπαϊ­ω­άν­νου, ο κορυ­φαί­ος ποδο­σφαι­ρι­στής στην ιστο­ρία της ΑΕΚ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο