Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το κομμουνιστικό μανιφέστο του Τζον Λένον (ΒΙΝΤΕΟ)

Σαν χθες, στις 9 Σεπτεμ­βρί­ου 1971, κυκλο­φό­ρη­σε στη Βρε­τα­νία, από την εται­ρεία Apple, το δεύ­τε­ρο προ­σω­πι­κό άλμπουμ του Τζον Λένον μετά τη διά­λυ­ση των Beatles, με τίτλο Imagine. Είναι το πιο δημο­φι­λές άλμπουμ του Λένον, με πωλή­σεις έως και στις μέρες μας.

Το τρα­γού­δι που κυριαρ­χεί στο άλμπουμ είναι φυσι­κά το Imagine, μία δια­χρο­νι­κή έκκλη­ση για την παγκό­σμια ειρή­νη, για έναν κόσμο χωρίς θεούς, κρά­τη, ιδιο­κτη­σία και κοι­νω­νι­κές τάξεις.

«Είναι το δικό μου κομ­μου­νι­στι­κό μανι­φέ­στο» είχε δηλώ­σει κάπο­τε ο Λένον. Στο ίδιο μήκος κύμα­τος το «Ι Don’t Want to Be a Soldier», ένα αντι­πο­λε­μι­κό κομ­μά­τι, σε μια επο­χή που μαι­νό­ταν ο πόλε­μος στο Βιετνάμ.

dialogos.com.cy

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο