Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Κονγκρέσο επικύρωσε την εκλογική νίκη Μπάιντεν- «Συντεταγμένη μετάβαση» υπόσχεται ο Τραμπ

Το αμε­ρι­κα­νι­κό Κον­γκρέ­σο επι­κύ­ρω­σε την νίκη του Τζο Μπάι­ντεν και της Κάμα­λα Χάρις στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της 3ης Νοεμ­βρί­ου 2020, έπει­τα από την απόρ­ρι­ψη των ρεπου­μπλι­κα­νι­κών ενστά­σε­ων για την εγκυ­ρό­τη­τα των εκλο­γι­κών απο­τε­λε­σμά­των και στην Πενσιλβάνια.

Ο αντι­πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς επι­κύ­ρω­σε την ψήφο των 306 μεγά­λων εκλε­κτό­ρων υπέρ του Τζο Μπάι­ντεν , ένα­ντι 232 για τον Ντό­ναλντ Τραμπ , κατά την διάρ­κεια της συνε­δρί­α­σης της Γερου­σί­ας και της Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων, η οποία δια­κό­πη­κε από την εισβο­λή οπα­δών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ παραδέχεται την λήξη της θητείας του, υπόσχεται «συντεταγμένη μετάβαση»

Ο Τραμπ παρα­δέ­χε­ται ότι η προ­ε­δρι­κή του θητεία έχει τελειώ­σει και υπό­σχε­ται «συντε­ταγ­μέ­νη μετά­βα­ση», σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση στον λογα­ρια­σμό του εκπρο­σώ­που του Λευ­κού Οίκου στο Twitter.

«Αν και δια­φω­νώ πλή­ρως με το απο­τέ­λε­σμα αυτών των εκλο­γών, και τα γεγο­νό­τα με επι­βε­βαιώ­νουν, ωστό­σο θα υπάρ­ξει συντε­ταγ­μέ­νη μετά­βα­ση στις 20 Ιανουαρίου».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο