Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το πλακόστρωτο

Παλιάς πόλης
καρ­διάς πλακόστρωτο
Ιστο­ρι­κού κέντρου
πεζο­δρο­μη­μέ­νη συνήθεια
Οχη­μά­των απουσία
ανα­χω­ρή­σε­ων παρελ­θό­ντος σημάδια
Ρόμ­βοι σχεδίων
ασύμ­με­τρων ονεί­ρων οδηγοί
Βημα­τι­σμοί ανώνυμων
αντί­λα­λοι πολύ­χρο­νης σιωπής
Περι­στε­ριών πέταγμα
ανα­μνή­σε­ων δια­τή­ρη­ση υπόσχονται
Χωρίς παγκά­κια όμως
για έρω­τες που κιότεψαν
για­τί δεν έβρισκαν
πού να ξαποστάσουν
«ΚΛΕΙΩ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο