Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το πρώτο ντέρμπι του 2023: Σήμερα ο αγώνας ΠΑΟΚ-Άρης στην Τούμπα

Το 2023 ξεκι­νά­ει με ντέρ­μπι στη Θεσ­σα­λο­νί­κη για το πρω­τά­θλη­μα της Super League. ΠΑΟΚ και Άρης τίθε­νται αντι­μέ­τω­ποι στο γήπε­δο της Τού­μπας (Τετάρ­τη 4/1, 20:00), για την 16η αγω­νι­στι­κή, με τις δυο ομά­δες να έχουν μεί­νει αρκε­τά μακριά από τους στό­χους που είχαν θέσει στο ξεκί­νη­μα της σεζόν. 

Ο ΠΑΟΚ του Ραζ­βάν Λου­τσέ­σκου έπει­τα από τέσ­σε­ρις δια­δο­χι­κές νίκες (με 10–0 τέρ­μα­τα), «κόλ­λη­σε» στο Περι­στέ­ρι κόντρα στον Ατρό­μη­το (1–1), με τη δια­φο­ρά από τον πρω­το­πό­ρο Πανα­θη­ναϊ­κό να μένει στους 10 βαθ­μούς κι αυτή από τη δεύ­τε­ρη ΑΕΚ να πηγαί­νει στους 6. Αντί­στοι­χα, ο Άρης του Άλαν Πάρ­ντιου απέ­χει 14 και 10 βαθ­μούς, παρά το ότι στα έξι τελευ­ταία ματς παρα­μέ­νει αήτ­τη­τος (3–3‑0 με 12–2 τέρματα).

Όπως ισχύ­ει σχε­δόν σε όλα τα ντέρ­μπι ανά τον κόσμο, η έδρα είναι αυτή που συνή­θως κάνει τη δια­φο­ρά. Με γηπε­δού­χους τους ασπρό­μαυ­ρους», σε 61 ματς πρω­τα­θλή­μα­τος (Α’ Εθνική/Super League), ο ΠΑΟΚ μετρά­ει 32 νίκες, οι «κιτρι­νό­μαυ­ροι» 11 ενώ σε 18 περι­πτώ­σεις δεν ανα­δεί­χθη­κε νικη­τής. Τα τέρ­μα­τα είναι κάτι παρα­πά­νω από διπλά­σια υπέρ του ΠΑΟΚ, 91 ένα­ντι 45, ενώ το πιο συνη­θι­σμέ­νο σκορ είναι το 2–0 (11 περι­πτώ­σεις). Ακο­λου­θεί η «λευ­κή» ισο­πα­λία που έχει εμφα­νι­στεί 7 φορές κι άλλες τόσες το 1–0.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο