Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρία ανήλικα παιδιά και μία γυναίκα έχουν ανασυρθεί νεκροί, μετά το ναυάγιο λέμβου με πρόσφυγες ΝΑ της Χίου

Τρία ανή­λι­κα παι­διά και μία γυναί­κα έχουν ανα­συρ­θεί νεκροί, μετά το ναυά­γιο λέμ­βου με πρό­σφυ­γες επι­βαί­νο­ντες στη θαλάσ­σια περιο­χή ανα­το­λι­κά νοτιο­α­να­το­λι­κά της Χίου. 

Στο σημείο, όπου είναι σε εξέ­λι­ξη μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, έχουν δια­σω­θεί έως τώρα 22 άτο­μα (14 άνδρες, 7 γυναί­κες και ένα παι­δί), ενώ ένα ακό­μη άτο­μο αγνο­εί­ται. Όπως ανέ­φε­ραν κάποιοι από τους δια­σω­θέ­ντες αλλο­δα­πούς, στη λέμ­βο επέ­βαι­ναν συνο­λι­κά 27 άτομα.

NAUAGIO12

  vardianos sta sporka 5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο