Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρίτωσε… το χρυσό για τον Λευτέρη Πετρούνια

Ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας με μία εκπλη­κτι­κή προ­σπά­θεια που βαθ­μο­λο­γή­θη­κε με 15.366 βαθ­μούς κατέ­κτη­σε για τρί­τη φορά το χρυ­σό μετάλ­λιο στον τελι­κό των κρί­κων του παγκο­σμί­ου πρωταθλήματος.

Ο παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής του 2016 και του 2017 προ­κρί­θη­κε ως πρώ­τος στον τελι­κό και με το σημε­ρι­νό χρυ­σό  έγι­νε ο τρί­τος αθλη­τής των κρί­κων με τα περισ­σό­τε­ρα μετάλ­λια από παγκό­σμια (3), από την αρχή του θεσμού μέχρι σήμε­ρα. Οι άλλοι δύο είναι ο Ιτα­λός Γιού­ρι Κέκι (1993, 1994, 1995, 1996, 1997) και ο Κινέ­ζος Τσεν Γιμπίνγκ (2006, 2007, 2010, 2011). Με ένα μετάλ­λιο χρυ­σό ή αση­μέ­νιο θα πάρει και τον τίτλο του πολυ­νί­κη Ελλη­να. Ο Βλά­σης Μάρας έχει δύο χρυ­σά και ένα χάλ­κι­νο (μονό­ζυ­γο) από παγκόσμια.

Από τον Απρί­λιο του 2016 ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας σε όποια διορ­γά­νω­ση πήρε μέρος ανέ­βη­κε στην πρώ­τη θέση του βάθρου. Στην τρο­παιο­θή­κη του από αυτό το χρο­νι­κό διά­στη­μα υπάρ­χουν οκτώ χρυ­σά μετάλ­λια και  το σημε­ρι­νό είναι το ένατο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο