Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΡΑΓΙΚΟ Οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία

Τρα­γι­κό θάνα­το από ηλε­κτρο­πλη­ξία βρή­κε το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του ένας οδη­γός φορ­τη­γού στην Καλαμπάκα.

Ο οδη­γός επι­χεί­ρη­σε να ξεφορ­τώ­σει μπά­ζα σε σημείο κοντά στη γέφυ­ρα της Διά­βας, ωστό­σο δεν πρό­σε­ξε τα καλώ­δια της ΔΕΗ που βρί­σκο­νταν από πάνω. Οταν σήκω­σε την καρό­τσα του φορ­τη­γού για να πέσουν τα μπά­ζα, αυτή ακού­μπη­σε στα καλώ­δια και το ρεύ­μα κεραυ­νο­βό­λη­σε τον οδηγό.

fortigo ilektroplixia 2 fortigo ilektroplixia 1

Ο άτυ­χος άντρας μετα­φέρ­θη­κε με ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγεί­ας Καλα­μπά­κας χωρίς τις αισθή­σεις του και εκεί επι­βε­βαιώ­θη­κε ο θάνα­τός του. Στο σημείο του δυστυ­χή­μα­τος έφτα­σαν επί­σης όχη­μα της πυρο­σβε­στι­κής και της αστυνομίας.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο