Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Τραγούδια του αγώνα» από την έκδοση της ΕΠΟΝ Καισαριανής το 1945

Εφτά τρα­γού­δια από την έκδο­ση της ΕΠΟΝ Και­σα­ρια­νής (Τμή­μα Δια­φώ­τι­σης — 9/1945) με τίτλο «Τρα­γού­δια του αγώ­να». Τρα­γού­δια που περι­γρά­φουν τον αγώ­να του λαού για να διώ­ξει τον κατα­χτη­τή, τη συμ­βο­λή των ΕΑΜ — ΕΛΑΣ — ΕΠΟΝ και περι­γρά­φουν το όρα­μα για λαϊ­κή δημο­κρα­τία. Η εκδό­ση περιέ­χει συνο­λι­κά 33 τραγούδια

 

Θάνατο στο φασισμό

Αν θέλε­τε τη λευτεριά
Αδέρ­φια για να ρθή
Μην κάθε­στε απόμερα
Ακό­μα σαν δειλοί

Ένας μόνο είναι ο σκο­πός μας
Θάνα­τος στο φασι­σμό (δις)

Κι ευθύς ν’ αποτινάξουμε
Το βάρ­βα­ρο ζυγό
Και λευ­τε­ριά να δώσουμε
Στο σκλά­βο μας λαό

Ένας μόνο είναι ο σκο­πός μας
Θάνα­τος στο φασι­σμό (δις)
Ζητούν εκδίκηση
Αυτοί που πέσα­νε για εμάς.
Εμπρός παι­διά μη κάθεστε
Ταχτεί­τε στον ΕΛΑΣ

Ενας μόνον είναι ο σκο­πός μας
Θάνα­τος στο φασισμό

Καισαριανή

Μες της σκλα­βιάς το κουρνιαχτό
Μαρ­τύ­ριο ένιω­σες φριχτό
Παρά­γκες σού­χουν κάψει
Κι έχουν μανά­δες κλάψει

Ήταν γρα­φτό να πληγωθείς
Μα εσύ αντί να φοβηθείς
Επή­ρες το τουφέκι
Να εκδικηθείς

Και­σα­ρια­νή το φασί­στα χτυ­πάς σα φανεί
Μπου­μπου­λί­να εσύ ζωντα­νή Καισαριανή
Παλι­κά­ρια έχεις δεί­ξει για τη λευτεριά
Της Ελλά­δας μας είσαι εσύ η φωνή Καισαριανή

Της Λαϊκής Δημοκρατίας

Εμπρός αδέλ­φια στον αγώ­να για την πλέ­ρια λευτεριά
ριχτεί­τε ενά­ντια στους φασί­στες μυψω­μέ­νη τη γροθιά
το αίμα του λαού τους έπνι­ξε παντού
ατσά­λι­νη στα­τιά της ζωής όλοι εμείς
για δίκια λευ­τε­ριά πέφτου­με στη φωτιά
Νέοι στην ΕΠΟΝ στην ΕΠΟΝ για τη Λαϊ­κή Δημοκρατία
Νέοι στην ΕΠΟΝ στην ΕΠΟΝ που θα δουν τα νιά­τα νέο φως
Σκυ­λιά του βασι­λειά σηκώ­σα­νε κεφάλι
να βάλου­νε θηλιά και πάλι στο λαό
Τι κι αν αφή­νει ο φασι­σμός ερί­πεια μιας καταστροφής
με τον αγώ­να και τη νίκη σου λαέ θα υψωθείς
έφθα­σε ο και­ρός να γίνεις ο δημιουργός
αφού ο κάθε εχθρός συντρι­φτεί τσακιστεί
κι ελεύ­θε­ρος εσύ προ­σχω­ρείς πάντα μπρος
Νέοι στην ΕΠΟΝ στην ΕΠΟΝ για τη Λαϊ­κή Δημοκρατία
Νέοι στην ΕΠΟΝ στην ΕΠΟΝ που θα δουν τα νειά το νέο φως
Ζωή δου­λειά ψωμί σχο­λειά χαρές τραγούδια
νέοι και νέες μπρος μαλύ­γι­στη ορμή
Η Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία δίνει στο λαό φτερά
της γης και της δου­λειάς τα πλού­τη θα μας φέρουν τη χαρά
τρα­χτέ­ρια μηχα­νές θανοί­ξουν τις πηγές
σε κάμπους και βου­νά ο λαός νικητής
με γέλια θα περ­νά χτί­στης και χαλαστής
Νέοι στην ΕΠΟΝ στην ΕΠΟΝ για τη Λαϊ­κή Δημοκρατία
Νέοι στην ΕΠΟΝ στην ΕΠΟΝ για χτί­ζου­με τη λεύ­τε­ρη ζωή
νέο πολι­τι­σμό ανοί­γου­με μπρο­στά μας
και μια και­νού­ρια αυγή για το σοσιαλισμό

Ο Λαϊκός Στρατός

Σαν ατσά­λι­νο τεί­χος που αλύ­γι­στος ορμάει
στα πεδία των τίμιων μαχών.
Με αρχη­γούς το γέρο Μάντι­κα Σαρά­φη και τον Άρη
που ‘ναι οι μάνες του λαϊ­κού στρατού.

Δίχως τανκς, αεροπλάνα,

μόνο όλμους πολυ­βό­λα και ψυχή σαν του λαϊ­κού στρατού.
με καθο­δή­γη­ση λαμπρή του αρχη­γού μας του Άρη
ξεψυ­χά­ει ο αγκυ­λω­τός του φασι­σμού (δις).

Να η ώρα μας ήρθε και σαν θύελ­λα ξεσπάει
στον αγώ­να η παγκό­σμια εργατιά.
Μια φωνή αντη­χεί στον αέρα πέρα ως πέρα
μ’ επα­νά­στα­ση θα διώ­ξου­με τη σκλα­βιά (δις).

Κι βοώ­ντας ο ο αέρας ανε­μί­ζει  τη σημαία
τη βαμ­μέ­νη με το αίμα του λαού.
παναν­θρώ­πι­νη τη νίκη μας αγγέλλει
με ένα ζήτω γύρω γύρω από παντού (δις).

Το τρα­γού­δι με κάποιες αλλα­γές  το μελο­ποί­η­σε ο Πάνος Τζα­βέ­λας και­μας είναι γνω­στό με τον τίτλο «Στους καπε­τα­ναί­ους του ΕΛΑΣ (Σαν ατσά­λι­νος τείχος)»

Λαοκρατία

Είμα­στε μεις Ελλά­δα τα παι­διά σου
συγκε­ντρω­μέ­να επά­νω στα βουνά
και για σένα και για τη λευ­τε­ριά σου
θα πολε­μή­σου­με όλα με καρδιά

Δεν μας τρο­μά­ζουν των Γερ­μα­νών τα βόλια
των φασι­στών τα άδο­ξα σπαθιά
τόχου­με γρά­ψει βαθιά μες στην καρ­διά μας
λαο­κρα­τία και όχι βασιλιά

Είμα­στε εμείς αντάρ­τες λεοντάρια
που πολε­μά­με για ίδιο σκοπό
κι όλοι μαζί από και­ρό το λέμε
θάνα­τος, θάνα­τος στο φασισμό.

Παραλ­λα­γή αυτού με δύο στρο­φές επι­πλέ­ον είναι το τρα­γού­δι του Πάνου Τζα­βέ­λα «Είμα­στε εμείς Ελλά­δα τα παι­διά σου»

Μες της μάχης τον αχνό

Μες στης μάχης τον αχνό
στον αντί­λα­λο των όπλων
στη φωτιά μες στον αχνό
για το γενι­κό σκοπό.
Είμα­στε όλοι λεβέντες
οι αντάρ­τες του ΕΛΑΣ
και στη φωτιά με γερή καρδιά
θα ριχτού­με μονομιάς

Για να δώσου­με ψωμί
στον εργά­τη στον αγρότη
που στε­ρή­θη­καν ζωή
στων τυράν­νων το σπαθί
Είμα­στε όλοι λεβέντες
οι αντάρ­τες του ΕΛΑΣ
και στη φωτιά με γερή καρδιά
θα ριχτού­με μονομιάς

Το χωριό ταφήνουμε
τους δικούς μας χαιρετάμε
πάμε να φρουρήσουμε
του λαού μας την τιμή.
Είμα­στε όλοι λεβέντες
οι αντάρ­τες του ΕΛΑΣ
και στη φωτιά με γερή καρδιά
θα ριχτού­με μονομιάς

Ψηλά από της Ρωσίας τα χιόνια

Ψηλά από της Ρωσί­ας τα χιόνια
που πάντα φυσούσ’ ο βοριάς
στον κόσμο ξεχύ­νε­ται τώρα
και­νού­ρια πνοή λευτεριάς

Ο ήλιος και­νού­ριος φωτίζει
του σκλά­βου η θλιμ­μέ­νη καρδιά
τη λευ­τε­ριά της χεραιτίζει
ω φυσ’ αγέ­ρα του βοριά
ω, ω, ω, ω φύσ’ αγέ­ρα του βοριά.

Ψηλά απ’ τη μεγά­λη τη χώρα
εφύ­ση­ξε πάλι ο βοριάς
τα σύν­νε­φα διώ­χνει αιώνια
και σπά­ει τα δεσμά της σκλαβιάς
ο ήλιος και­νού­ριος φωτίζει
του σκλά­βου η θλιμ­μέ­νη καρδιά
τη λευ­τε­ριά της χαιρετίζει
ω φύσ’ αγέ­ρα του βοριά
ω, ω, ω, ω φύσ’ αγέ­ρα του βοριά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο