Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρια νέα θύματα τoυ #Covid-19 — Στους 46 οι νεκροί

Τους 46 έφτα­σαν οι νεκροί από κορω­νο­ϊό στην Ελλά­δα καθώς όπως έγι­νε γνω­στό το πρωί της Τρί­της άλλοι δυο άνθρω­ποι άφη­σαν την τελευ­ταία τους πνοή χτυ­πη­μέ­νοι από τον φονι­κό ιό.

Πρό­κει­ται για έναν άνδρα 78 ετών που νοση­λευό­ταν στο νοσο­κο­μείο «Σωτη­ρία», και μια 82χρονη γυναί­κα που έχα­σε τη μάχη για τη ζωή στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός», οι οποί­οι είχαν υπο­κεί­με­να νοσήματα.

Να σημειω­θεί ότι νωρί­τε­ρα είχε γνω­στός ο θάνα­τος ενός ακό­μη άνδρα από κορω­νο­ϊό, στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Κοζά­νης. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο 79χρονος άνδρας κατέ­λη­ξε χθες το βρά­δυ στο Μπο­δο­σά­κειο Νοσο­κο­μείο Πτολεμαΐδας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο