Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρολάρισμα των οπαδών του Ηρακλή: «13:45 δεν βλέπει ο κόσμος ματς, καλύτερα να μας έδειχνε ο ΑΝΤ1+ plus»

Ειρη­νι­κή δια­μαρ­τυ­ρία για τις μέρες και ώρες που ορί­ζο­νται οι αγώ­νες της ομά­δας τους στην Super League 2 πραγ­μα­το­ποί­η­σαν χθες το από­γευ­μα οι οπα­δοί του Ηρακλή.

Παίρ­νο­ντας αφορ­μή από το γεγο­νός ότι το τελευ­ταίο της ομά­δας τους στις Σέρ­ρες άρχι­σε στις 13:45 και εκεί­νο με τον Πανα­θη­ναϊ­κό Β’ που ακο­λου­θεί θα γίνει την ερχό­με­νη Παρα­σκευή (25/11) στις 15:15 έκα­ναν ειρη­νι­κή πορεία στα γρα­φεία της ΕΡΤ 3.

Εκεί, δεν έχα­σαν την ευκαι­ρία να τρο­λά­ρουν και τον… ΑΝΤ1+, εξαι­τί­ας των προ­βλη­μά­των που προ­έ­κυ­ψαν με τις μετα­δό­σεις του Μουντιάλ.

«13:45 δεν βλέ­πει ο κόσμος ματς, καλύ­τε­ρα να μας έδει­χνε ο ΑΝΤ1+ plus», έγρα­φε το ευρη­μα­τι­κό πανό των οπα­δών του «Γηραιού».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο