Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τροχαίο στο Βουκουρέστι: Η στιγμή που το λεωφορείο πέφτει στην προστατευτική πινακίδα (ΒΙΝΤΕΟ)

Βίντεο από κάμε­ρα ασφα­λεί­ας, η οποία κατέ­γρα­ψε την πρό­σκρου­ση του του­ρι­στι­κού λεω­φο­ρεί­ου στον μεταλ­λι­κό μετρη­τή ύψους στο Βου­κου­ρέ­στι, είδε το φως της δημοσιότητας.

Η ρου­μα­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση προ­έ­βα­λε το βίντεο όπου το πούλ­μαν, το οποίο μετέ­φε­ρε Έλλη­νες από την Λάρι­σα, το Βόλο και την Θεσ­σα­λο­νί­κη, φαί­νε­ται να κινεί­ται με κατεύ­θυν­ση την υπό­γεια σήραγ­γα Pasajul Unirii όταν χτυ­πά στην προ­στα­τευ­τι­κή αψί­δα. Το όχη­μα ακι­νη­το­ποιεί­ται καθώς η μεταλ­λι­κή αψί­δα πέφτει στην ορο­φή του πούλ­μαν «λυγί­ζο­ντάς» το στη μέση.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι από το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα έχα­σε την ζωή του ένας 53χρονος άνδρας από τη Λάρι­σα, ενώ τραυ­μα­τί­στη­καν 23 επι­βαί­νο­ντες. Δύο τραυ­μα­τί­ες παρα­μέ­νουν στο νοσο­κο­μείο εκτός κιν­δύ­νου, ενώ η γυναί­κα που φέρο­νταν να είχε πέσει σε κώμα απο­δια­σω­λη­νώ­θη­κε, δεί­χνο­ντας σημά­δια βελτίωσης.

Οι ρου­μα­νι­κές αρχές διε­ρευ­νούν τα αίτια του δυστυ­χή­μα­τος με το GPS του λεω­φο­ρεί­ου να βρί­σκε­ται στο επίκεντρο.

Τρο­χαίο στο Βου­κου­ρέ­στι: 53χρονος από τη Λάρι­σα ο νεκρός — Μια γυναί­κα παρα­μέ­νει σε κώμα

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο