Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ: Κυβέρνησε μόνη της η Νέα Δημοκρατία; (SPOT)

«Κυβέρ­νη­σε μόνη της η Νέα Δημο­κρα­τία;», το ερώ­τη­μα αυτό απα­ντιέ­ται στο νέο spot που δημο­σί­ευ­σε το ΚΚΕ, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι την προη­γού­με­νη τετρα­ε­τία, μια σει­ρά εμβλη­μα­τι­κά αντι­λαϊ­κά νομο­σχέ­διο στη­ρί­χθη­καν στη Βου­λή, από ευρεία πλειο­ψη­φία βου­λευ­τών των αστι­κών κομμάτων.

Γι’ αυτό στις εκλο­γές στις 25 Ιου­νί­ου ψηφί­ζου­με — δυνα­μώ­νου­με το ΚΚΕ, για 100% λαϊ­κή, μαχη­τι­κή αντιπολίτευση!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο