Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τώρα: Σεισμική δόνηση κοντά στην Πάτρα

Σει­σμι­κή δόνη­ση κατα­γρά­φη­κε στις 8:20 το από­γευ­μα κοντά στην πόλη της Πάτρας.

Χρή­στες των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ανέ­φε­ραν πριν λίγο ότι η πόλη «κου­νή­θη­κε» για λίγα δευτερόλεπτα.

Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες κάνουν λόγο για σει­σμό κάτω των 4 ρίχτερ, σε από­στα­ση περί­που 10 χιλιο­μέ­τρων από την Αχαϊ­κή πρωτεύουσα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο