Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υβριστικά συνθήματα και τρικάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε

Παρέμ­βα­ση στην οικία του δημο­σιο­γρά­φου Άρη Πορ­το­σάλ­τε στα Βρι­λήσ­σια πραγ­μα­το­ποί­η­σε ομά­δα μελών της αναρ­χι­κής συλ­λο­γι­κό­τη­τας «Ρου­βί­κω­νας».

Συγκε­κρι­μέ­να πέτα­ξαν τρι­κά­κια περ­νώ­ντας έξω από την οικία τα οποία  ανέ­γρα­φαν συν­θή­μα­τα.   Λίγη ώρα αργό­τε­ρα αναρ­τή­θη­κε κεί­με­νο του «Ρου­βί­κω­να» στην ιστο­σε­λί­δα της συλ­λο­γι­κό­τη­τας όπου ανα­φέ­ρο­νται οι λόγοι της συγκε­κρι­μέ­νης ενέργειας.

Στην πρώ­τη του αντί­δρα­ση ο Άρης Πορ­το­σάλ­τε έγρα­ψε στο Twitter για το περι­στα­τι­κό εκφο­βι­σμού: «Τα φασι­στι­κά τάγ­μα­τα εφό­δου του Ρου­βί­κω­να σε τρο­μο­κρα­τι­κή επι­δρο­μή από­ψε στην είσο­δο της πολυ­κα­τοι­κί­ας μου. Η Δημο­κρα­τία σε κίνδυνο..».

Σε ανα­κοί­νω­ση προ­χώ­ρη­σε η ΝΔ, κατα­δι­κά­ζο­ντας την ενέρ­γεια σε βάρος του δημο­σιο­γρά­φου. Την ενέρ­γεια κατα­δί­κα­σαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το κόμ­μα του Βελόπουλου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο