Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση Γεωργούλη: Υπέρ της άρσης της ασυλίας η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου

Υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του ευρω­βου­λευ­τή Αλέ­ξη Γεωρ­γού­λη, που εκλέ­χτη­κε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τάχθη­κε ομό­φω­να η Επι­τρο­πή Νομι­κών Υπο­θέ­σε­ων του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου που συνε­δρί­α­σε σήμε­ρα, Τρίτη. 

Την Πέμ­πτη ανα­μέ­νε­ται να γίνει η ψηφο­φο­ρία στην Ολο­μέ­λεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Τον Αλέ­ξη Γεωρ­γού­λη κατήγ­γει­λε για βια­σμό και σωμα­τι­κή βλά­βη η Ελέ­νη Χρο­νο­πού­λου, στέ­λε­χος του ΠΑΣΟΚ.

Η πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, Ρομπέρ­τα Μέτσο­λα, έλα­βε το αίτη­μα για άρση ασυ­λί­ας των βελ­γι­κών αρχών τέλος Μαρ­τί­ου, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ενώ το ανα­κοί­νω­σε στην ολο­μέ­λεια του Στρα­σβούρ­γου στις 17 Απριλίου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο