Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόκλιση Τσιτσιπά στον Τζόκοβιτς

Ο Στέ­φα­νος Τσι­τσι­πάς δεν… μπή­κε στο πρώ­το σετ του τελι­κού του Internazionali BNL d’Italia, έχα­σε την «χρυ­σή» ευκαι­ρία στο δεύ­τε­ρο να ισο­φα­ρί­σει κι ο Νόβακ Τζό­κο­βιτς δεν συγ­χώ­ρη­σε το λάθος του Έλλη­να τενίστα.

Ο Σέρ­βος ήταν ο μεγά­λος νικη­τής στη Ρώμη με 2–0 σετ (6–0, 7–6 (5), πήρε τον πρώ­το του τίτλο στο 2022 κι έδει­ξε ότι είναι πανέ­τοι­μος ενό­ψει του Roland Garros.

Ένα χρό­νο μετά τη συνά­ντη­σή του στον τελι­κό του κορυ­φαί­ου Grand Slam του Παρι­σιού, ο κορυ­φαί­ος τενί­στας του κόσμου νίκη­σε ξανά τον 23χρονο πρω­τα­θλη­τή, ο οποί­ος δεν μπό­ρε­σε να φτά­σει στο τρί­το τρό­παιο της καριέ­ρας του σε 1000άρι τουρ­νουά (μετρά δύο στο Monte Carlo Masters).

Για το νο1 της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης ήταν ο 6ος τίτλος στο τουρ­νουά της «Αιώ­νιας Πόλης», ενώ με τη σημε­ρι­νή έφτα­σε τις 7 νίκες απέ­να­ντι στον Τσι­τσι­πά στις 9 συνο­λι­κά ανα­με­τρή­σεις τους στο Tour. Ο Τσι­τσι­πάς είχε επι­κρα­τή­σει του 35χρονου στο Masters του Κανα­δά το 2018, ενώ ένα χρό­νο μετά τον νίκη­σε ξανά στη Σανγκάη.

Ο «Νολε», όμως, έχει το από­λυ­το στις μάχες του με τον Τσι­τσι­πά σε χωμά­τι­νη επι­φά­νεια, καθώς έφτα­σε τις 5 επι­τυ­χί­ες, με απο­κο­ρύ­φω­μα την τρο­με­ρή ανα­τρο­πή από το 0–2 σε 3–2 στον περ­σι­νό τελι­κό του Roland Garros.

Ο σημε­ρι­νός ήταν για τον Σέρ­βο ο 38ος τίτλος Masters στην καριέ­ρα του, στο 12ο τελι­κό που έχει συμ­με­τά­σχει στην ιτα­λι­κή πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο