Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόσχεση, στη μνήμη των θυμάτων του ναζισμού

Η 27η Ιανουα­ρί­ου, επέ­τειος της απε­λευ­θέ­ρω­σης του Άου­σβιτς από τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό, είναι αφιε­ρω­μέ­νη στη μνή­μη των θυμά­των του ναζισμού.

Antono

 

Το σκί­τσο είναι αναδημοσίευση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο