Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φίλαθλοι ΑΠΟΕΛ: Η ιστορία δεν μπορεί να κλαπεί

Θέση για την επι­στρο­φή των μαρ­μά­ρων του Παρ­θε­νώ­να πήραν οι οπα­δοί του ΑΠΟΕΛ, στο χτε­σι­νό παι­χνί­δι των Κυπρί­ων με την Τότε­ναμ για τη 2η αγω­νι­στι­κή των ομί­λων του Champions League.

apoel1

Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, με δυο μεγά­λα πανό, έστει­λαν το δικό τους μήνυ­μα: “Η ιστο­ρία δεν μπο­ρεί να κλα­πεί” και “φέρ­τε τα μάρ­μα­ρα πίσω”, ενώ ανά­με­σα στα δύο πανό είχαν υψώ­σει ένα ακό­μη με τη φωτο­γρα­φία του Παρ­θε­νώ­να, “υπεν­θυ­μί­ζο­ντας” στους Βρε­τα­νούς τα κλεμ­μέ­να μάρμαρα.

apoel2

Οι φίλα­θλοι του ΑΠΟΕΛ επέ­λε­ξαν το συγκε­κρι­μέ­νο ματς ώστε το μήνυ­μα της εικό­νας να μετα­φερ­θεί μέσω των βρε­τα­νι­κών κανα­λιών που θα μετέ­δι­δαν το παιχνίδι.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο