Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΦΑΠ στη ΔΑΠ: Βίντεο του Luben TV για το «πετσόκομμα» του Παφίλη στη ΔΑΠ

Ο σαρω­τι­κός λόγος του κοι­νο­βου­λευ­τι­κού εκπρο­σώ­που του ΚΚΕ Θανά­ση Παφί­λη, που έκα­νε «σκό­νη» την υπο­τι­θέ­με­νη «ιδε­ο­λο­γία» της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της κυβέρ­νη­σης, ενέ­πνευ­σε το Luben TV που δεν άφη­σε ασχο­λί­α­στο το γεγονός.

Δεί­τε το χιου­μο­ρι­στι­κό βιντε­ά­κι του Luben στο οποίο ο Παφί­λης «πετσο­κό­βει» πολι­τι­κά τους ΔΑΠί­τες χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τις ίδιες τις αφί­σες τους…

Αλλά, αυτοί είστε!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο