Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φεστιβάλ Καννών: Τον Χρυσό Φοίνικα για ταινία μικρού μήκους ο Βασίλης Κεκάτος

Το οικο­γε­νεια­κό δρά­μα “Parasite” του Νοτιο­κο­ρε­ά­τη Μπονγκ Τζουν-χο, που παρου­σιά­ζει τη βία των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των, τιμή­θη­κε με τον Χρυ­σό Φοί­νι­κα του 72ου Φεστι­βάλ των Καννών.

“Σας ευχα­ρι­στώ πολύ. Αισθά­νο­μαι μεγά­λη τιμή, ανέ­κα­θεν με ενέ­πνεε το γαλ­λι­κό σινε­μά. Ευχα­ρι­στώ τους Ανρί-Ζορζ Κλου­ζό και Κλοντ Σαμπρόλ”, είπε ο Μπονγκ παρα­λαμ­βά­νο­ντας το βρα­βείο του. Είναι ο πρώ­τος σκη­νο­θέ­της από τη Νότια Κορέα που κερ­δί­ζει τον Χρυ­σό Φοίνικα.

Το Μεγά­λο Βρα­βείο της Επι­τρο­πής απέ­σπα­σε η ται­νία Atlantique της Γαλ­λο­σε­νε­γα­λέ­ζας Ματί Ντιόπ, που αφη­γεί­ται μια ιστο­ρία για τους μετα­νά­στες και τη νεο­λαία στο Ντα­κάρ. “Είναι κάπως τρε­λό αυτό που κάνα­τε”, ήταν η πρώ­τη αντί­δρα­ση της σκη­νο­θέ­τι­δας, η ται­νία της οποί­ας βασί­στη­κε σε ένα ντο­κι­μα­ντέρ μικρού μήκους του 2009. Το Atlantique είναι η πρώ­τη της ται­νία μεγά­λου μήκους.

Με τα βρα­βεία ερμη­νεί­ας τιμή­θη­καν ο Αντό­νιο Μπα­ντέ­ρας, για την ται­νία “Πόνος και δόξα” του Πέδρο Αλμο­δό­βαρ και η ανερ­χό­με­νη Έμι­λι Μπί­τσαμ για την ται­νία “Little Joe” της Τζέ­σι­κα Χάουσνερ.

Τον Χρυ­σό Φοί­νι­κα για ται­νία μικρού μήκους απέ­σπα­σε ο Βασί­λης Κεκά­τος για την ται­νία του “Η Από­στα­ση Ανα­με­σα στον Ουρα­νό κι Εμάς”.

Αναλυτικά τα βραβεία έχουν ως εξής:

Χρυ­σος Φοί­νι­κας: Μπονγκ Τζουν-Χο για την ται­νία “Parasite”

Μεγά­λο Βρα­βείο: Ματί Ντιόπ για το “Atlantique”

Βρα­βείο της Επι­τρο­πής: “Les Miserables” του Λατζ Λι και “Bacurau” των Κλέ­μπερ Μεντόν­σα Φίλιου και Ζου­λιά­νο Ντορ­νέ­λες (εξ ημισείας)

Βρα­βείο Σκη­νο­θε­σί­ας: Ζαν Πιερ και Λικ Νταρ­ντέν για την ται­νία “Ο νεα­ρός Αχμέντ”

Καλύ­τε­ρος Ηθο­ποιός: Αντό­νιο Μπα­ντέ­ρας για τον ρόλο του στην ται­νία “Πόνος και δόξα” του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Καλύ­τε­ρη Ηθο­ποιός: Έμι­λι Μπί­τσαμ για τον ρόλο της στην ται­νία “Little Joe” της Τζέ­σι­κα Χάουσνερ

Βρα­βείο Σενα­ρί­ου: Σελίν Σια­μά για την ται­νία “Portrait de la jeune fille en feu”

Χρυ­σός Φοί­νι­κας Μικρού Μήκους: «Η Από­στα­ση ανα­με­σα στον ουρα­νό κι εμάς» του Βασί­λη Κεκάτου

Ειδι­κή Μνεια: «It Must Be Heaven» του Ελία Σουλεϊμάν

Χρυ­σή Κάμε­ρα: Σεζάρ Ντί­ας για το “Nuestras Madres”

Ειδι­κό Βρα­βείο Ται­νί­ας Μικρού Μήκους: «Monstruo Dios» της Αγου­στί­να Σαν Μαρτίν

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο