Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικές εκλογές: στο pksekloges.gr τα αποτελέσματα

Όπως κάθε χρό­νο τα μόνα έγκυ­ρα και αξιό­πι­στα απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών δημο­σιεύ­ο­νται στη διεύ­θυν­ση http://www.pksekloges.gr/foititikes-22/ 

Με συνε­χή ανα­νέ­ω­ση θα αναρ­τώ­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τα ανά Φοι­τη­τι­κό Σύλ­λο­γο, ανά ίδρυ­μα και τα πανελ­λα­δι­κά συγκεντρωτικά.

Οι κάλ­πες των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών έκλει­σαν στις 19.00.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο