Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φοιτητικές Εκλογές: Όταν το «Πρώτο Θέμα» αναπαράγει τα fake news της ΔΑΠ

Την κατάλ­λη­λη εφαρ­μο­γή της βρί­σκει η λαϊ­κή ρήση «όμοιος στον όμοιο και η κοπριά στα λάχα­να» στην περί­πτω­ση της εφη­με­ρί­δας «Πρώ­το Θέμα» και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Λει­τουρ­γώ­ντας σαν γρα­φείο τύπου της ΔΑΠ, το «Πρώ­το Θέμα» βγή­κε χθες με πυχιαίο τίτλο να ανα­κοι­νώ­ση την — δήθεν- επι­κρά­τη­ση της φοι­τη­τι­κής παρά­τα­ξης της ΝΔ στις εκλογές.

«Φοι­τη­τι­κές εκλο­γές: Επι­κρά­τη­σε με ποσο­στό 45,8% η ΔΑΠ» ενη­με­ρώ­νει το ανα­γνω­στι­κό κοι­νό η εφη­με­ρί­δα ανα­πα­ρά­γο­ντας αυτού­σια τα fake news της κυβέρ­νη­σης και της ΟΝΝΕΔ.

Η εφη­με­ρί­δα πάει ένα βήμα παρα­πέ­ρα την άθλια προ­πα­γάν­δα, γρά­φο­ντας ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα η ΔΑΠ είναι… τα μόνα αξιόπιστα!

Ο πάτος δεν έχει τελειω­μό, η ξεφτί­λα τους δεν έχει όρια. Αλλά ποιος έχα­σε την ντρο­πή για να τη βρουν στο «Πρώ­το Θέμα»;

Τα πραγματικά αποτέλεσματα των φοιτητικών εκλογών και όχι τα fake news ΔΑΠ-Πρώτου Θέματος

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο