“Φυλακισμένες” στον Πολυχώρο VAULT

O Πολυ­χώ­ρος VAULT  παρου­σιά­ζει τις “Φυλα­κι­σμέ­νες” των Ignacio del Moral & Verónica Fernández σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Καρα­τζιά Από την Τετάρ­τη 1 Νοεμ­βρί­ου 2017 έως την Πέμ­πτη 26 Ιανουα­ρί­ου 2018 κάθε Τετάρ­τη και Πέμ­πτη στις 21:15 Ο Πολυ­χώ­ρος VAULT παρου­σιά­ζει τις “Φυλα­κι­σμέ­νες”, των Ignacio del Moral  & Verónica Fernández, σε μετά­φρα­ση Μαρί­ας Χατζηεμ­μα­νου­ήλ και σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Καρα­τζιά, με έναν 16μελή θία­σο, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το “Φυλα­κι­σμέ­νες” στον Πολυ­χώ­ρο VAULT.